huisregels

Huisregels algemeen

 • Het betreden en het gebruik maken van de faciliteiten op het terrein van FITvalley Outdoor is geheel op eigen risico.
 • Op het terrein van FITvalley Outdoor dient u in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Medewerkers van FITvalley Outdoor hebben te allen tijde het recht om u te controleren op uw toegangsbewijs.
 • De instructies van de instructeurs dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen deel te nemen aan activiteiten. FITvalley Outdoor kan een ieder weigeren deel te nemen aan een activiteit bij constatering van gebruik van alcohol en/of verdovende middelen. Er vind geen restitutie plaats van vooraf betaalde gelden.
 • Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het FITvalley Outdoor een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist.
 • Iedere Deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat aan sportbeoefening risico’s op letsel verbonden zijn.
 • De deelnemer dient zich correct te gedragen tijdens een van de activiteiten en dient ook ten allen tijde aanwijzingen van het personeel op te volgen. Bij herhaaldelijk wangedrag kan deelnemer de toegang tot FITvalley Outdoor worden ontzegd.
 • Roken op het terrein is verboden.
 • Glaswerk op het terrein is verboden.
 • Behandel elkaar met respect